ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರು


ಸಂಸತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯ - ಕೋಲಾರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ


ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಮೊಬೈಲ್ / ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಶ್ರೀ. ಎಸ್. ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ #180, ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಳತೂರು ಕಾಲೋನಿ, ಕಾಡುಗೋಡಿ ಅಂಚೆ, -
ಬೆಂಗಳೂರು - 560067
-
-

 

ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು


ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಳಾಸ ಮೊಬೈಲ್ / ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಆರ್. ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಕೋಂ. ಲೇಟ್ ಕಂದಮ್ ರಾಮಾಯ್ಯ
ಅಡ್ಡಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ,
ರಾಯ್ಲಪಾಡು ಹೊಬಳಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ
ತಾಲ್ಲೂಕು , ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ

080-25350220
2 ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್. ನಾಗೇಶ್ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಬೆಳತೂರು , ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 54, ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು,
ಬೆಂಗಳೂರು - 560067
3 ಶ್ರೀಮತಿ. ರೂಪಾಕಲಾ ಕೋಲಾರ ಗೋಲ್ಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಬಿನ್. ಶಶಿಧರ್ ಜೆ ಇ,
#.15, 1 ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಬೇತಮಂಗಲ, ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ - 563116
4 ಶ್ರೀ. ಎಸ್.ಎನ್ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಕೆ.ಎಂ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕೋಂ. ಲೇಟ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ, ನಂ.2576,
"ಸನ್ಮಾರ್ಗ ", ವಿವೇಕಾನಂದ ನಗರ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ
5 ಶ್ರೀ. ಕೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ ಕೋಲಾರ ಕೋಂ. ಲೇಟ್ ಕೆಂಪೇ ಗೌಡ,
#13, ಖುತುಬ್ ಶಾಹಿನ್ಶ ನಗರ,
ಕೋಲಾರ - 563101
6 ಶ್ರೀ. ಕೆ.ವೈ. ನಂಜೇಗೌಡ ಮಾಲೂರು ಕೋಂ. ಲೇಟ್ ಯಲ್ಲೇಗೌಡ , ನಂ.97, ಕೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ತೋರಲಾಕಿ ಅಂಚೆ, ಟೇಕಲ್ ಹೊಬಳಿ,
ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ